+

پایان نامه ی دوره کهنسالی بشریت از نگاه فراکل نگری:

چرا ؛ در پیمودن مسیر شب، با به نام بی نام او شروع شد؟
در طول تاریخ خلقت، هر انسان دارای یک یا چند نام بوده است.
هر انسان، در هر لحظه از خود محصولی به جهان هستی ارایه نموده و همچنان می نماید.
محصولات هر لحظه ی هر انسان، به چهار دسته اصلی تقسیم بندی شده اند:
۱- اندیشه ی انسانی
۲_ سخن انسانی
۳- عمل انسانی
۴- نظر انسانی
بطور مسلم این چهار محصول لحظه ای که توسط انسان های نامدار به جهان هستی ارایه شده و می شود، ریشه در کل نام های(اسماء) بشری دارد.
پس، از نگاه فراکل نگری هر یک از محصولات انسانی که در ظاهر دارای یک یا چند نام است، تنها و تنها مونتاژ و ترکیب لحظه ای بخشی از کل محصولات نامدار بشریت محسوب می گردد.
از اینرو بار گذاری(مثبت و یا منفی) یک یا چند نام خاص بر روی هر محصول، ظلم عظیمی به کل نام ها، تلقی می شود.
چنین ظلم عظیمی توسط متعصبان به نامداری، تا کنون شخصیت های برتری طلب ابلیسی(انا خیر منه) و قدرتمدار فرعونی(انا ربکم الاعلی) را در گوشه و کنار جهان کنونی ایجاد و تقویت نموده است.
از آنجایی که بر تمامی این شخصیت ها و نام های خوب و بد، هوشمندی کاملا عادلانه پروردگار عالمیان حاکم است، بینش فراکل نگر و متکی به وجود چنین  هوشمندی، برای شروع تحقیق و پژوهش منحصربفرد خود با رعایت عدم هتک حرمت نسبت به هیچ یک از نام ها، همه چهار دسته محصولات لحظه به لحظه ی انسان ها را فقط به نام بی نام او، می پذیرد تا تشعشعات شعور خالص آن ها را درک نماید.
 هر انسان فراکل نگر که متصل به شعور هوشمند کل اسماء(نام ها) می گردد؛ در عین بی نامی قادر به درک شعوری عالی ترین نام در جهان هستی یعنی الله(تجلی یافته در صفات رحمن و رحیم)، میگردد.
پس به تعبیری، پایان درج نام های متعدد در انتشار محصولات متنوع بشری، همان پایان نامه ی دوره ی کهنسالی بشریت و یا محصول نهایی خلقت در جهان دو قطبی، می باشد.
با ارایه ی چنین پایان نامه ای به بشریت، مدتی است نطفه صالح در رحم اندیشه ی تک تک انسان های پذیرنده ی بی نامی مستقر شده و به سرعت در حال رشد و نمو است.
تا بلاخره جهان منتظر درک عدالت و صلح، بزودی شاهد تولد فرزند(تن واحده) صالح بوده، ناظر عالی نتیجه ی اندیشه، سخن، عمل و نظر صالحانه و بی نام او نیز باشد.
ان شاءالله